Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   03/07/2020
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                     Αθήνα, 21/06/2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ           Αρ. Πρωτ. 290
                                                         
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Π.Α.Α. 2007-2013
Μονάδα Δ’   
Πληροφορίες:Ε.Καραμαγκιώλη
Τηλ: 210.5275100, 5275142
 Email: ekaramagioli@mou.gr 
                                                                                   ΠΡΟΣ :
                                                                ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.»
                                                                Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 58
                                                                Ταχ.Κωδ. : 10441

ΘΕΜΑ:   ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013»
Σε συνέχεια των ερωτημάτων της εταιρίας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», τα οποία υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Αναθέτουσα Υπηρεσία την 17.06.2011 και 20.06.2011, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Όσον αφορά την εσφαλμένη μνεία άλλου τίτλου διαγωνισμού, που διεξάγεται παράλληλα από την Υπηρεσία, στο περιεχόμενο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, αποσαφηνίζεται ότι αποτελεί σφάλμα εκ παραδρομής και όπως προκύπτει άλλωστε και από το συνολικό περιεχόμενο της προκήρυξης, η τελευταία αφορά αποκλειστικά το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013».
Σχετικά με το ερώτημα για τον αριθμό δημιουργικών προτάσεων, που υποβάλλονται με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπως άλλωστε εκφράζει και ο χαρακτηρισμός τους ως «ενδεικτικών» και «ελάχιστα επιθυμητών στοιχείων», δεν τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό, που μπορεί να κατατεθεί από κάθε εταιρία. Εάν υπήρχε τέτοια πρόθεση, θα είχε συμπεριληφθεί ρητά στην προκήρυξη.
Τέλος, είναι επιβεβλημένη η μονογραφή από νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρική σφραγίδα σε κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, όπως ορίζεται με σαφήνεια και στην προκήρυξη.

 

                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΑΑ


                                            ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ

Ημερομηνία: 21/06/11
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008