Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   03/07/2020
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜ ΕΡΓΑ ΑΞΟΝΑ 3

                                                                         Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-
2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000.000 €

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε
η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων προς χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)
2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός
της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000€ και καλύπτεται, κατά μέσο όρο,
κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους.
Ειδικότερα, με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών
Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των περιοχών εφαρμογής για την
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίων έργων, τα οποία συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων του Άξονα 3 και, ειδικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.
Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες πράξεων των μέτρων:
ΜΕΤΡΟ 313
- Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
- Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.
ΜΕΤΡΟ 321
- Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών
(μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων,
ομβροδεξαμενές κ.ά.).
- Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων,
δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση
ύδατος.
- Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροτική οδοποιία
που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε πυρόπληκτες
ή πλημμυροπαθείς περιοχές).
- Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης
ποταμών και χειμάρρων (έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα
αντιδιαβρωτικής προστασίας).
- Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.
ΜΕΤΡΟ 322
- Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, όπως διαμόρφωση
υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις,
υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου,
κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.ά.
- Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.
ΜΕΤΡΟ 323
- Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής
κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
- Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της αγροτικής υπαίθρου, όπως γεφύρια, βρύσες κ.ά.
- Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου, όπως
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών,
δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη.
- Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι ΟΤΑ μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στα
κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα -
Μονάδα Β3 (Λ. Αθηνών 54-56, 10441, Αθήνα) ή στα Περιφερειακά Γραφεία της
Υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.agrotikianaptixi.gr.

Ημερομηνία: 20/07/11
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008