Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   27/05/2020
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΥΠΟΣΤ ΜΗΧ ΑΞΟΝΑ 3 / 24-6-2011

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα,    24/06/2011
                                                                                      Αρ. Πρωτ. 3074
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                     
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Π.Α.Α. 2007-2013
Μονάδα Δ’   
                                                                        ΠΡΟΣ : 
                                1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
                                    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε. 
                                2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
                                    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 
                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                    1) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και 
                                        Υποδομών
                                    2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 
                                        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
                                    3) ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                        (κ. Η. ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ ΚΑΙ κ. ΜΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ)

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 58
Ταχ.Κωδ. : 104.41
Πληροφορίες:Ε.Καραμαγκιώλη
Τηλ: 210.5275100, 5275142
Email: ekaramagioli@mou.gr 

ΘΕΜΑ:   ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013»
Σχετικά Έγγραφα:
1. Ερωτήματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που εστάλησαν την 21η Ιουνίου, από την εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
2. Ερώτημα της ΑΝΕΘ Α.Ε., που εστάλη ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία και έλαβε αρ. πρωτ. 3003/22.06.2011
Ενόψει σχετικών ερωτημάτων, που διατυπώθηκαν από τις ως άνω εταιρίες στο πλαίσιο διενέργειας του εν λόγω ανοικτού διαγωνισμού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα και με τους όρους της προκήρυξης με αρ. 3/2010 , οι οποίοι έχουν γίνει ανεπιφύλακτα δεκτοί με ρητή υπεύθυνη δήλωση όλων των φορέων, που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, ειδικότερα του άρθρου 2.7. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007, άρθρο 33, και ΠΔ118/07, άρθρο 10, απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης δύναται να παρέχονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και μέχρι έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων.

Με σαφήνεια αναφέρεται στην προκήρυξη στο προαναφερόμενο άρθρο ότι μετά την υποβολή προσφορών διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης από τους υποψηφίους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να μην δημιουργούνται ερωτήματα ή ερμηνευτικά κενά , εάν και δεν προβλέπεται στη διαδικασία υποχρέωση της Αναθέτουσας Υπηρεσίας να απαντά επί ερωτημάτων σχετικά με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ,  διευκρινίζονται ως ακολούθως τα παρακάτω σημεία:
1. Ερωτήματα της εταιρίας ΑΝΔΩ Α.Ε.
Η εταιρία αποστέλλει επισυναπτόμενο αρχείο με συνημμένη την υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται για την απασχόληση των μονίμων στελεχών με το έργο, και ζητεί τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, προτού την υποβάλλει.
Ωστόσο, μια σχετική απάντηση της Υπηρεσίας ως προς αυτό θα ισοδυναμούσε με μη ισότιμη αντιμετώπιση των διαγωνιζομένων και θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο της προκήρυξης και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ενός ανοικτού διαγωνισμού.
Στην προκήρυξη περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος και το περιεχόμενο, που οφείλει να έχει το συναφές δικαιολογητικό, για το οποίο αποκλειστική αρμοδιότητα αξιολόγησης και κρίσης σχετικά με την πληρότητα του έχει μόνο η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Ως προς τον ισολογισμό και τη δυσχέρεια προσκόμισης του για το έτος 2010, υπενθυμίζεται ότι βάσει της προκήρυξης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο ισολογισμός του έτους 2009 δεν έχει δημοσιευθεί, οι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2009 καθώς και σχέδιο ισολογισμού εγκεκριμένο από το αρμόδιο διοίκησης του υποψηφίου φορέα.
Για τους προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία δεν δύναται να απαντήσει για τις εναλλακτικές προτάσεις, που διατυπώνει η εταιρία σχετικά με θέμα ισολογισμού χρήσης 2010.

2. Ερώτημα εταιρίας ΑΝΕΘ Α.Ε.
Η εταιρία με το έγγραφό της δηλώνει ότι έχει καταστεί δυσχερές να προσκομίσει πιστοποιητικό περί μη αναστολής εργασιών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και τονίζει ότι σε προφορική επικοινωνία με τη γραμματεία του τελευταίου αναφέρθηκε ότι αυτό δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού.
Επειδή το πιστοποιητικό κατατίθεται στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού, όπου ισχύει η αρχή της τυπικότητας, εφόσον το Πρωτοδικείο δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδιο να εκδώσει συναφής βεβαίωση, μπορεί εγγράφως να το επισημάνει αυτό είτε στο κείμενο του πιστοποιητικού περί μη παύσης εργασιών ή πτωχεύσεως ή σε άλλο έγγραφό του.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εάν δεν καταστεί δυνατή η ως άνω προσκόμιση σχετικού εγγράφου, το ζήτημα θα κριθεί ειδικότερα από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΑΑ

                                                ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ

Ημερομηνία: 27/06/11
Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008