Αρχική Σελίδα Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Ημερομηνία:   02/12/2023
 English Version
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Μέγεθος γραμματοσειράς: A- A A+
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΑ 2014-2020

Αρχεία ΕΔΩ

Σε συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη, μπορείτε να βρείτε στον παρόντα σύνδεσμο κείμενα του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία είναι έτοιμα προς υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί μέχρι σήμερα και κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αυτή.

Η ανάρτηση των κειμένων του ΠΑΑ 2014-2020 έχει στόχο να ενημερώσει για το περιεχόμενο των μέτρων/δράσεων του Προγράμματος αφενός τους εν δυνάμει δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2020, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία τους, αφετέρου τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά την επόμενη φάση των εφαρμοστικών κειμένων του Προγράμματος.

 

Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν Προσκλήσεις
Δείτε όλες τις προσκλήσεις...
Προκηρύξεις
Δεν υπάρχουν Προκηρύξεις
Δείτε όλες τις προκηρύξεις...
Νέα - Ανακοινώσεις
Δεν υπάρχουν Νέα - Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις ...
Προκηρύξεις ΟΤΔ Leader
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...
Πιερική Αναπτυξιακή- Πρόσκληση...
Οργανισμός Ανάπτυξης...
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. -Πρόσκληση Εκδήλωσης...
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε-παράταση της 4ης ...
Δείτε όλες τις προκηρύξεις ...
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λεωφ. Αθηνών 58
TK: 10441, Αθήνα
Τηλ: 210 5275203-4, 210 5218102-3, 210 5275100
FAX: 210 5275124
e-mail: agrotikianaptixi@mou.gr
Ανακοίνωση νομικής μορφής   |   Όροι χρήσης   |   Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Designed and Hosted by MediaScape © 2008